X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

عوض کردن جای سطر و ستون در اکسل

2 تیر 1388

سلام

این تاپیک سوژه ی جالبی بود که به ذهنم رسید، به همین دلیل توضیح می دم.

برای این کار  روش های زیادی وجود داره، من یک روش استاتیک و یک روش داینامیک رو مطرح می کنم.

روش استاتیک: منطقه ی مورد نظر را انتخاب می کنید، آن را کپی کرده، در شیت دیگر، با استفاده از گزینه ی Paste Special که با راست کلیک کردن می توانید آن را مشاهده کنید، گزینه ی Transpose رو که در پایین پنجره ی باز شده است، انتخاب کنید، و سپس کلید OK را بفشارید. خواهید دید که جای سطر و ستون عوض خواهد شد.


روش داینامیک: برای این منظور باید از دستور Offset استفاده کنید.

بدین منظور، با توضیحاتی که در اینجا در مورد Offset داده شد، می توانید، باقرار دادن شماره ی سطر در ستون های آفست و شماره ی ستون در سطرهای آفست، مقصود خود را ایفا کنید. به مثال زیر دقت کنید:


 

A

B

C

D

E

F

1

نام

اصغر

جعفر

نادر

محمد

محسن

2

نام خانوادگی

قلیان

احمدی

مرادی

اناری

جوادی

3

نام پدر

محمود

حسن

ناصر

حمید

نریمان


فرمول وارد شده به شرح زیر است (استفاده از دالرز $ جهت تعمیم می باشد):


 

G

H

I

J

1

 

1

2

3

2

1

=OFFSET($A$1;B$5-1;$A13-1)

=OFFSET($A$1;C$5-1;$A13-1)

=OFFSET($A$1;D$5-1;$A13-1)

3

2

=OFFSET($A$1;B$5-1;$A14-1)

=OFFSET($A$1;C$5-1;$A14-1)

=OFFSET($A$1;D$5-1;$A14-1)

4

3

=OFFSET($A$1;B$5-1;$A15-1)

=OFFSET($A$1;C$5-1;$A15-1)

=OFFSET($A$1;D$5-1;$A15-1)

5

4

=OFFSET($A$1;B$5-1;$A16-1)

=OFFSET($A$1;C$5-1;$A16-1)

=OFFSET($A$1;D$5-1;$A16-1)

6

5

=OFFSET($A$1;B$5-1;$A17-1)

=OFFSET($A$1;C$5-1;$A17-1)

=OFFSET($A$1;D$5-1;$A17-1)


که نتیجه ی آن به صورت زیر خواهد شد:

 

G

H

I

J

1

 

1

2

3

2

1

نام

نام خانوادگی

نام پدر

3

2

اصغر

قلیان

محمود

4

3

جعفر

احمدی

حسن

5

4

نادر

مرادی

ناصر

6

5

محمد

اناری

حمید