نرم افزار تصحیح تست

15 مرداد 1388

سلام

با این نرم افزار ساختار ساده ای جهت تصحیح تست ها می توانید داشته باشید. در این فایل اطلاعات آزمون های مختلف ذخیره می شود و در نهایت در Result نتیجه ی درصدهای تست مشخص می گردد.

http://kmisagh.parsbox.com/Score.zip